Դասեր >> Ուսումնական պլան >> Հետազոտական կառուցամաս

 Հետազոտական կառուցամաս

 

1. Գիտական սեմինար (3) -1

2. Գիտական սեմինար (3) -2

3. Գիտական սեմինար (3) -3

4. Գիտական սեմինար (3) -4

5. Մասնագիտական պրակտիկա (6)

6. Մագիստրոսական թեզ (27)

Տպել
ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1,
ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք, 5-րդ հարկ,
Հեռ.` + 37460 71-00-92
Էլ-փոստ` info@armin.am