Դասեր >> Ուսումնական պլան >> Մասնագիտական դասընթացներ (կամընտրական 12)

Մասնագիտական դասընթաց (կամընտրական 12)

 

1. Հայոց ցեղասպանության պատմագրություն (6)

2. Հայոց ցեղասպանությունը ժողովրդագրության համատեքստում (6)

3. Մշակութային ցեղասպանության հիմնադրույթները (6)

Տպել
ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1,
ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք, 5-րդ հարկ,
Հեռ.` + 37460 71-00-92
Էլ-փոստ` info@armin.am