Դասեր >> Ուսումնական պլան >> Մասնագիտական դասընթացներ (կամընտրական 9)

Մասնագիտական դասընթաց (կամընտրական 9)

 

1. Արևելյան Այսրկովկասի հայությունը 20-րդ դարում (3)

2. Իսլամական աշխարհը և Հայոց ցեղասպանությունը (3)

4. Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման գործընթացը (3)

5. Սփյուռքի ձևավորումը Հայոց ցեղասպանությունից հետո (3)

6. 20-րդ դարի առաջին կեսին կնքված միջազգային պայմանագրերը  (3)

7․ Տեղահանությունները որպես ցեղասպանությունների իրականացման գործիք (3)

Տպել
ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1,
ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք, 5-րդ հարկ,
Հեռ.` + 37460 71-00-92
Էլ-փոստ` info@armin.am