Դասեր >> Ուսումնական պլան >> Մասնագիտական դասընթաց (պարտադիր)

Մասնագիտական դասընթաց (պարտադիր)

 

1. Միջազգային հարաբերությունների տեսություն (3)

2. Ցեղասպանության սոցիալական հիմնախնդիրները (3)

3. Էթնիկ բռնությունների հոգեբանական ասպեկտները (3)

4. Օսմաներեն և թուրքերեն աղբյուրների ուսումնասիրման հիմունքներ (6)

5. Ցեղասպանության և միջազգային այլ հանցագործությունների դեմ պայքարի արդի հիմնախնդիրները (3)

6. Ցեղասպանությունների համեմատական վերլուծություն (6)

Տպել
ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1,
ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք, 5-րդ հարկ,
Հեռ.` + 37460 71-00-92
Էլ-փոստ` info@armin.am