Դասեր >> Ուսումնական պլան >> Ընդհանուր դասընթաց

 Ընդհանուր դասընթացներ

 

1. Անգլերեն (6) -1

2. Անգլերեն (3) -2

3. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում  (6)

4. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ (3)

 

 

Տպել
ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1,
ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք, 5-րդ հարկ,
Հեռ.` + 37460 71-00-92
Էլ-փոստ` info@armin.am